Regulamin

Informacja o Firmie

DoOgrodu24.pl to sklep internetowy, prowadzony w domenie DoOgrodu24.pl, prowadzony przez SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Kazimierz Sakowicz, ul. Młynowa 57, 16-020 Czarna Białostocka, REGON: 050067100, NIP: 542-010-71-38, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym sakomet.maszyny@gmail.com

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

 1. SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Kazimierz Sakowicz prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane:
  • przez strony internetowe w domenie doogrodu24.pl
  • mailowo pod adresem: sakomet.maszyny@gmail.com
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. W celu realizacji zamówienia klient zobowiązany jest do:
  • wyboru zamawianych towarów
  • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form dostawy
  • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form płatności
 5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Jeśli wybrane przez Klienta towary posiadają różne terminy realizacji zamówienie może zostać podzielone na części i dostarczone partiami. Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami realizacji większej ilości dostaw.
 7. Dostawa zamówień realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych.
 8. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas przygotowania przesyłki przez DoOgrodu24.pl, oraz czas dostawy uzależniony od wybranego sposobu dostawy.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
 10. Zmiany w zamówieniach – Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w złożonym już zamówieniu – zmiany te możliwe są wyłącznie drogą mailową, bądź pisemną.

Ceny i dostawy oferowanych towarów:

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych DoOgrodu24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar w terminie 7 dni od dostawy towaru wystawiana jest faktura VAT (dla klientów firmowch) lub paragon (dla klientów indywidualnych). Faktura VAT jest dostarczana w formie papierowej.
 2. Cena dostawy podana jest przy każdym produkcie. Cena dostawy może różnić się dla wybranch form dostawy lub płatności – istnieje możliwość zmiany tej formy i zapoznania się z cennikiem poszczególnych opcji na stronie koszyka.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.  Przesyłki dostarczane są w godzinach od 9 do 16 i nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.
 4. Sklep DoOgrodu24.pl realizuje dostawy tylko na terytorium Polski.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi kilka dni roboczych.

Sposoby płatności:

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w DoOgrodu24.pl produkt, w tym za koszty dostawy. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przelew bankowy – w potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje numer konta bankowego sklepu
  • Przelew on-line – realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy24
  • Kartą kredytową – realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy24
  • Przy odbiorze (za pobraniem) – płatnóść kurierowi przy odbiorze zamówienia. Informujemy, że w przypadku tej formy zamówienia nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki przed dokonaniem zapłaty. DoOgrodu24.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień złożonych z wybraną taką formą płatności

Reklamacje:

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Ogólne informacje o gwarancji podawane są na karcie każdego z produktów. Zainteresownaych szczegółowymi warunkami gwarancji zachęcamy do kontaktu.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać (do wyboru) z uprawnień gwarancyjnych (u producenta lub dystrybutora), lub z uprawnień z tytułu rękojmi u sprzedawcy. Uprawnienia gwarancyjne i wynikające z rękojmi są od siebie niezależne.
 3. Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać za pomocą wiadomości e-mail na adres sakomet.maszyny@gmail.com
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • numer zamówienia
  • dane Klienta
  • nazwę uszkodzonego towaru
  • opis reklamowanej wady
  • jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę
  • żądanie reklamacyjne
  • jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji, ale często przyspieszający proces jej rozpatrzenia “na odległość” i jest pomocny również w przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia opakowania)
 6. Jeśli przesłane zgłoszenie reklamacyjne będzie kompletne otrzymają Państwo potwierdzenie jego wpłynięcia na podany w zgłoszeniu adres email. Jeśli zgłoszenie wymagać będzie uzupełnienia taką informację również otrzymają Państwo w formie wiadomości email.
 7. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 8. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 9. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego.
 10. Przesyłki zwrotne wysyłane na koszt DoOgrodu24.pl, bądź bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.
 11. Wszelkie ustalenia związane z obsługą reklamacji prowadzone są wyłącznie w formie pisemnej.

Zwroty:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument (osoba fizyczna nie wykorzystująca zakupionego przedmiotu do działalności zarobkowej) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Kazimierz Sakowicz wydłuża ustawowy termin zwrotu do 15 dni.
 2. Chęć zwrotu należy zgłosić przesyłając wiadomość na adres: sakomet.maszyny@gmail.com – w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo link do formularza zwrotu i adres magazynu na który należy wykonać zwrot. Bezwzględnie prosimy nie odsyłać przesyłek bez kontaktu z naszym biurem – nie zostaną one odebrane i wrócą do nadawcy.
 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 4. SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Kazimierz Sakowicz dokona weryfikacji stanu zwracanego przedmiotu, a następnie w ciągu 10 dni roboczych dokona zwrotu należności na rachunek wskazany przez Klienta.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). W takim przypadku wartość zwracanej kwoty zostanie pomniejszona proporcjonalnie do zużycia.
 6. Praktyczne informacje na temat zwrotów produktów, oraz obowiązujące interpretacje przepisów można znaleźć na stronie UOKIK: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/

Ochrona danych osobowych:

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Kazimierz Sakowicz oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:  realizacji umowy lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.doogrodu24.pl
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Za zgodą Klienta (potwierdzoną zaznaczeniem odpowiednich znaczników) dane (adres email) mogą zostać przekazane do firm zewnętrznych w celu przesłania ankiety na temat satysfakcji z poziomu obsługi.
 6. W przypadku wyboru usług podmiotów zewnętrznych (system ratalny, płatności on-line) dane Klientów w niezbędnym, minimalnym stopniu są przekazywane w celu realizacji wybranych świadczeń.
 7. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Towary prezentowane na stronie doogrodu24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Załącznik nr 1
Jeśli dokonałeś zakupu jako konsument w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zarobkową, to w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Poinformuj nas o tym odsyłając wypełniony poniższy formularz na adres: sakomet.maszyny@gmail.com, a prześlemy Ci dalsze instrukcje postępowania.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

SAKOMET
Zakład Produkcyjno-Handlowy
Kazimierz Sakowicz
ul. Młynowa 57
16-020 Czarna Białostocka
Ja …………………………………………………… informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych towarów:

1……………………………………………………………………………..,

2……………………………………………………………………………..,

3……………………………………………………………………………..,

numer zamówienia:…………………………………………………

Data zawarcia umowy: ……………………………………………,

Data dostawy:……………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….